Odoo - Sample 3 for three columns

Нов Прием

Odoo - Sample 3 for three columns

За Училището

Odoo - Sample 3 for three columns

Документи

Odoo - Sample 3 for three columns

 Административни Услуги

Odoo - Sample 3 for three columns

Извънкласни Дейности

Odoo - Sample 3 for three columns

Събития

Odoo - Sample 1 for three columns

За Родителите

 

Odoo - Sample 1 for three columns

За Учениците

 

Новини

Odoo • Image and Text

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2019 / 20 20 учебна година и г рафик на дейностите по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2020/ 2021 г. съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование

Изтегли ТУК

Списък на училищата за прием на документи за участие в първи и трети етап на класиране

Резултати от Пролетен кръг 2020 на МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ

Гордост за 141.ОУ "Народни будители" е завоювания сребърен медал от Александра Павлова - ученичка от II "А" клас.
Ръководството на 141.ОУ поздравява участниците в състезанието и пожелава успех в VIII Международен турнир "Математика без граници".
Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Подаване на заявления за участие във второ

класиране за прием в първи клас 2020/2021г.


График

За присъствена форма в сградата на 141во на учениците включени в групи за допълнително обучение и занимания по интереси

 

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Списък за приетите ученици в 1ви клас за учебната 2020/2021г.

Първо класиране


Пролетен кръг на турнира

"МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ"


Ще се проведе в неприсъствена електронна среда.

Дати на провеждане:

1.клас - 26.05.20г.

2.клас - 27.05.20г.

3.клас - 28.05.20г.

4.клас - 29.05.20г.

5.-12.клас - 30.05.20г.

Такса за участие - 10лв. Може да бъде платена в канцеларията на 141.ОУ на 14.05.20г./четвъртък/ и 18.05.20г./понеделник/ от 09ч. до 13ч.

Повече информация за начина на провеждане на пролетния кръг може да получите на тел.: 0899 852 392

 

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text
 • УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ НИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

 • С оглед на извънредното положение, свързано с COVID-19, Ви уведомяваме, че е създадена необходимата организация за получаване на по-голямата част от необходимите документи за кандидатстване по служебен път от район Надежда към училището и Вие няма да имате ангажимент да ги предоставяте. 

 • Единственият документ, който Вие трябва да изпратите ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ  : ЗАЯВЛЕНИЕ за първо класиране между 21.04. и 21.05.2020 г., /НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПОДПИСВА/
  и сканирано (или снимано с мобилен, но да се чете ясно!)
  Удостоверение за раждане на детето ;

 • Ще получите входящ номер на посочената от вас ел.поща, телефон.

 •   !!! Обръщаме внимание, че няма пречка да кандидатстват и деца, които са с адрес извън прилежащия район на 141 ОУ " Народни будители ", те също ще участват в класирането.

 • С писъкът с класираните на първо класиране ученици за първи клас ще бъдат обявени на 01.06.2020г. в 17.00 ч. в сайта на училището, както и ще бъдат залепени на хартиен носител на вратата на училището.

  Накратко казано - пращате следното:

 • 1. Попълненото заявление ( Файлът ще бъде качен на 21. 04.2020 );

 • 2. Сканирано или четливо снимано с телефона Удостоверение за раждане на детето.

 • РАЙОН " НАДЕЖДА " - СТОЛИЧНА ОБЩИНА
  ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

  Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас – учебна 2020/2021 година, Ви уведомяваме, че справки за настоящ и постоянен адрес , както и за семейно положение, съпруг/съпруга/ и деца ще се извършват служебно от директорите на съответното училище и районните администрации, без да е необходимо да посещавате районните администрации!

 • За повече информация  погледнете "Нов прием"


ПРИЕМ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА  

2020/2021г.

*******************************************


ПРИЕМ УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.
в 141 Основно училище „Народни будители“


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ


 1. Желаещите да бъдат приети в V клас за учебната 2020/2021 трябва да подадат в сградата на училището – жк. „Свобода“, бул.“Народни будители“ следните документи:

Заявление по образец

Ксерокопие на Удостоверение за завършен начален етап на основно образование

Декларация – съгласие за обработване на лични данни.


Заявленията се подават от родителите, които е необходимо да представят:

Лична карта;

Оригинал на Удостоверение за завършен начален етап на основно образование


Заявления от други лица се подават само с нотариално заверено пълномощно!


За повече информация  погледнете "Нов прием"

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

График за дейностите за прием на ученици в 1ви клас за учебната 2020/ 2021г.

повече информация виж ТУК


Прием за подготвителна група – 2020/2021 учебна година

Стартира кампанията за прием на деца в подготвителни групи в общинските училища на територията на Столична община за 2020/2021 учебна година.

Към 141 ОУ “Народни будители” за учебната 2020/2021 година ще има 2 групи – целодневно обучение за деца на възраст 5 и 6 години.

Обявеният прием е за 22 ученика в една паралелка, като заниманията са от
 
8.00 до 18.00 часа всеки ден, по утвърдена програма.

Уважаеми родители,

С Наредбата за прием на деца в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община можете да се запознаете като свалите файловете към страницата.Регистрирането и кандидатстването се извършват по електронен път в сайта на ИСОДЗ и ПГУ на адрес:  www.kg.sofia.bg

Регистрирането и кандидатстването се извършват по електронен път в сайта на ИСОДЗ и ПГУ на адрес:  www.kg.sofia.bg

e- mail :  141sou@gmail.com    
Odoo • Text and Image

ПРИЕМ В ГРУПА за ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН – ГЦДО І-ви клас:
За учебната 2020/2021г. в училището ще бъде осъществен прием на 25 ученика от І клас

  Заявленията /по образец/ за прием  в групата за целодневна организация на учебния ден , се приемат от комисията  от 05.2020г. до запълване на местата в групите за целодневна организация  , но не по-късно от 12.06.2020 г. 

за групите за целодневна организация-ІІ клас, ІІІ клас и ІV клас и от 01.06.2020г. до  15.06.2020 г. , но не по-късно от 14.09.2020 г. при наличие на незаети местата в групата за целодневна организация -І клас.

За повече информация погледнете "НОВ ПРИЕМ"


ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.


141 ОУ „Народни будители“


ж.к. Свобода бл. 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 8Б, 9, 10, 10А, 12, 13, 14,15, 16,17, 18, 19, 20, 20А, 20Б, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 40Б, 41,42;

ул. ''Ген. Никола Жеков'' № 8-10, 22, 24;

ул. Дилянка - нечетни № 1, 5, 9 и четни 2, 2А, 4, 4А, 6, 8, 12,16,16А, 20, 20А–В

ул. Тричко Велев - четни № 40, от 40Адо 40Ж, 42- 48, 50-54

ул. Росна китка № 2, 4, 4A, 6, 8, 10

ул. „Петко Д. Петков” № 2, 4, 6, 10, 10 А–Б,14;

ул. Свети Николай Чудотворец № 3, 4, 11, 15-17

ул. Петър Панайотов'' № 2-3, 6-10, 10А-12, 14-22, 24, 24Б,26

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, НЕКА СИ СЪТРУДНИЧИМ В ИМЕТО НА НАЙ-ДОБРИЯ ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;

Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им;

Насърчавайте детето да бъде активно;

Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние;

Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ;

Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници;

Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.НЕКА БЪДЕМ ДОБРОНАМЕРЕНИ, СПЛОТЕНИ И ДА СИ СЪТРУДНИЧИМ В ИМЕТО НА НАЙ-ДОБРИЯ ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО!

Odoo • Image and Text

Удължаване на ваканцията!

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република
България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб,
екипът на РУО – София-град Ви уведомява, че от 16.03.2020 г. учебните занятия
във всички образователни институции на територията на област София-град
с е прекратяват.
Уважаеми ученици,
Времето, прекарано вкъщи, е наложително да използвате за продължаване на Вашето образование – за овладяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще Ви преподават дистанционно. Поддържайте обучителната си активност, като се упражнявате върху преподадените уроци. Ограничете максимално достъпа си до обществени места. Избягвайте физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства.
Уважаеми родители,
Като отговорни граждани следете здравословното състояние на своите деца. Осигурете им лични предпазни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ. Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им по различни канали от техните учители.

Надяваме се с отговорност и общи усилия да преодолеем този труден период.  Бъдете здрави и силни!

Грипна ваканция от 06.03 до 11.03.2020


Уважаеми родители и ученици,
Със заповед № РД01-114/05.03.2020 г. на министъра на здравеопазването е обявена грипна епидемия на територията на Република България считано от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. (вкл.) като се въвеждат противоепидемиологични мерки, една от които е прекратяване на учебните занятия в училищата за посочения период.

По указание на МОН допълнително ще бъдете уведомени за нови дати, на които ще се проведат олимпиадите и състезанията, провеждането на които попада в посочения период.
Odoo • Text and Image