КАМПАНИЯ „ПОДАРИ СПОМЕН“

През месец февруари 2017 година в 141 ОУ “Народни будители“ стартира кампанията “Подари спомен“, в която участваха ученици от всички класове. Подарени и изложени на училищен базар бяха много сувенири и играчки. Кампанията активно подкрепиха и родителите. Със събраните средства бяха закупени полезни подаръци за Центъра за настаняване от семеен тип за деца/ младежи с увреждания “Алеко Константинов”, София, район „Надежда“.

На 23.03.2017 година ученици и учители от 141.ОУ посетиха децата и служителите от ЦНСТ „Алеко Константинов“. Събраните дрехи, играчки и закупените артикули бяха дарени на децата и младежите. Учениците на 141 ОУ бяха посрещнати много топло и гостоприемно от директорката г-жа Петковска, от възпитаниците на дома и грижещите се за тях служители. Създадоха се нови приятелства, които предстои да бъдат разгърнати във времето. Впечатлени бяхме от иконата и нарисуваните с много вкус стени на дома, дело на едно талантливо момиче, настояща възпитаничка на центъра, на която стискаме палци да успее да покаже творбите си на конкурс в чужбина. Присъствахме на рожден ден, на който по традиция имаше торта, лакомства и детски мечти, които вярваме, че ще се сбъднат, защото чистите мисли е редно да имат добро развитие и да бъдат подкрепени.

Кампанията се роди спонтанно и показа на децата на 141.ОУ, че за да си добър и щедър не е нужен повод, а благодарността на тези, които си открил като свои нови приятели не може да бъде описана с думи. В разговорите бяха обсъждани възможности за съвместни спортни и извънкласни мероприятията между училището и центъра.

141 ОУ „Народни будители“ благодари на всички деца и техните родители за успешната кампания.

Ден на отворени врати

 

ПОКАНА

Ден на отворени врати

21.03.2017 година

 

Програмa

09:50 -10:30 – Открит урок на БЕЛ в IV клас

Тема: Силата на приказките – „За два гроша” Йосиф Нунев

10:55 – 11:40 – Открит урок по Руски език в VII клас

Тема: “Тетя Римма и ее кот”

14:15 – 14:45 – Пролетен рецитал.

 

Клубове по проект „Твоят час“

13:00 – 13:40 – Клуб „Родна реч“ – Число на съществителното име .

15:30 – 16:15 – Клуб „Училище за футболисти“ – Усъвършенстване на игра с едно докосване.

16:30 – 17:15 – Клуб „Забавна математика“ – Текстови задачи от събиране и изваждане с преминаване.

17:00 – 17:45 – Клуб „Дебати“ – Извличане на информация от текст.

17:00 – 17:45 – Клуб „Математиката е лесна“ – Кръгова диаграма /работа с родители/.

Създаване на обществен съвет към 141 ОУ „Народни будители“

ПОКАНА

ЗА СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ

 

ОТНОСНО: СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ 141 ОУ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“

 

Уважаеми Родители,

На основание чл. 7 ал. 1 и във връзка с чл. 12 ал. 1 от Правилника за създаване, устройство и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, Ви каня на събрание на родителите на 05.12.2016 година (понеделник). Събранието ще се състои от 17.30 часа в учителската стая.

Предоставям на Вашето внимание дневния ред на събранието и Правилника за създаване, устройство и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, утвърден от министъра на образованието и науката.

ДНЕВЕН РЕД

НА СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ

НА 141 ОУ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“

05.12.2016 г., 17.30 ЧАСА

 

1. ЗАПОЗНАВАНЕ  С ПРАВИЛНИКА ЗА СЪЗДАВАНЕ, УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА;

2. ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ 141 ОУ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“

3. ИЗБОР НА РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ 141 ОУ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“.

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети 

11.11.2016 година                                                                                                                                                                                         С уважение,

Директор: Нели Недялкова

 

КАМПАНИЯ „ПОДАРИ КНИГА“

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ОТ 15.11.2016 ГОДИНА В 141 ОУ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“  СТАРТИРА ЕДНОМЕСЕЧНАТА НИ КАМПАНИЯ, ПОСВЕТЕНА НА ПАТРОНА НА УЧИЛИЩЕТО : „ ПОДАРИ КНИГА “.

КНИГИТЕ СА СВЕТЛИНАТА КЪМ ПОЗНАНИЕТО И СТЪЛБИЦАТА НА ДУХОВНОТО ИЗРАСТВАНЕ НА ДЕЦАТА НИ. ВЯРВАМЕ, ЧЕ С ДАРЕНИТЕ ОТ ВАС КНИГИ ЩЕ ОБОГАТИМ БИБЛИОТЕЧНИЯ ФОНД НА УЧИЛИЩЕТО С ПОЛЕЗНА И ИНТЕРЕСНА ХУДОЖЕСТВЕНА И НАУЧНО – ПОПУЛЯРНА ЛИТЕРАТУРА.

ЦЕЛТА НИ Е ВЪВ ВСЯКА КЛАСНА СТАЯ ДА ИМАМЕ МАЛКА ДЕТСКА БИБЛИОТЕКА, КОЯТО ЩЕ БЪДЕ ПОЛЗВАНА ОТ УЧЕНИЦИТЕ  НА 141 ОУ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“.

ПРЕДВАРИТЕЛНО ВИ БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДКРЕПАТА НА КАМПАНИЯТА „ПОДАРИ КНИГА!“.