Екип 141 ОУ “Народни будители”

 
 
 • Директор
     д-р Нели Недялкова

 • Администрация
 1. Главен счетоводител  – Маргарита Китова

 • Касиер – домакин
 1. Таня Филипова

 • Педагогически специалисти
 1. Катя Мирчева, предучилищна и начална училищна педагогика
 2. Росица Тодорова, предучилищна педагогикa
 3. Христина Маркова, начална педагогика
 4. Миглена Борисова, начална педагогика
 5. Николина Благоева, начална педагогика
 6. Виолета Конова, български език и литература
 7. Ирина Панова, български език и литературa
 8. Стефка Грънчарова, руски език , история и цивилизация
 9. Ирена Захариева, английски език 
 10. Гена Петрова, математика и физика 
 11. Илияна Петкова – изобразително изкуство 
 12. Илиян Димитров – физическо възпитание и спорт
 13. Пламен Стефанов – музика

 • Непедагогически персонал
 1. Портиер – Цветан Иванов
 2. Хигиенисти: Вяля Лозанова, Павлина Борисова