Екип 141 ОУ “Народни будители”

 
 
 • Директор

        Таня Иванова 


 • Администрация
 1. Главен счетоводител  – Иван Иванов

 • Касиер – домакин
 1. Таня Филипова

 • Педагогически специалисти
 1. Стефка Грънчарова-  старши учител прогимназиален етап, класен ръководител на 6 клас, История и цивилизация, Руски език
 2. Миглена Борисова –  класен ръководител на 3 клас
 3. Пламен Стефанов –    учител прогимназиален етап, Музика и Изобразително изкуство
 4. Виктория Илиева-      старши учител  подготвителна група
 5. Мариана Златкова-    старши учител начален етап, класен ръководител на 1 клас, Английски език
 6. Зорка   Митова           – класен ръководител 2 клас
 7. Наташа Атанасова-     старши учител начален етап, ЦДО, Бит и техника, Технологии и предприемачество, класен ръководител 4 клас
 8. Кристиана Михайлова-  класен ръководител на 5 клас, БЕЛ, Английски език прогимназиален етап
 9. Гена Петрова –  учител прогимназиален етап, математика и информатика
 10.  Йордан Йорданов –    учител прогимназиален етап, ФВС
 11. Мими Гацева –               прогимназиален етап, География и Човек и природа
   

 • Непедагогически персонал
 1. Портиер –       Бранимир Везенков
   
 2. Хигиенисти-  Валя Лозанова,