Прием в ПК и първи клас за учебната 2015-2016 година

 

Уважаеми родители,

От 01.12.2014 година стартира кампанията по прием на документи за записване на деца в подготвителна група и в 1 клас за учебната 2015-2016 година в 141 ОУ „Народни будители“.

През 2015-2016 учебна година 141 ОУ ще приема в Подготвителна група – целодневно обучение деца на 5 и на 6 години:

  • Работим по учебен план, утвърден от МОН;
  • Извънкласни дейности за ПГ: английски език, занимателна математика, класически и модерни танци, спорт по избор;
  • Учебна и материално-техническа база, съобразена с нуждите на децата;
  • Квалифицирани и грижовни преподаватели;
  • Столово хранене;
  • Медицинска сестра;
  • Голям и малък физкултурен салон;
  • Училищен бюфет;
  • Лятна занималня.

Необходими документи за записване:

  1. Заявление до директора на училището;
  2. Копие от акта за раждане на детето;
  3. Медицински картон;

През 2015-2016 учебна година 141 ОУ ще приема в Първи клас –ученици в 2 паралелки:
1. Паралелка с ранно чуждо-езиково обучение :

  • Учебен план, утвърден от МОН;
  • Изучаване в първи клас на ЗИП английски език / 2 часа/  и ЗИП – информационни технологии /1 час/;
  • Изучаване в 1-4 клас на СИП  Класически и модерни танци.

2. Природо-математическа паралелка:

  • Учебен план, утвърден от МОН;
  • Изучаване в първи клас на ЗИП Математика /1 час/, ЗИП Информационни технологии  /1 час/, ЗИП Български език и литература /1 час/;
  • Изучаване в 1-4 клас на СИП  Класически и модерни танци.

Извънкласни дейности:

  1. Театър с ръководител Александър Беровски
  2. Йога на смеха с ръководител Евгени Зерков
  3. Източни  бойни спортове
  4. Други

 

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА

2015-2016 ГОДИНА:

  1. Г-жа Мария Колева
  2. Г-жа Катя Мирчева

 

Необходими документи за записване на ученик в 1 клас:

1. Заявление до директора на училището;

2. Копие от акта за раждане на детето;

3. Удостоверение за завършена подготвителна група / представя се след 01.06.2015г./;

4. Медицински картон на детето.

 

* Забележка: Уважаеми родители, не се притеснявайте да задавате въпросите, които Ви вълнуват на посочените за контакт телефони.

Родителски срещи

14.04.2016 г. – ЧЕТВЪРТЪК, ОТ 17:30ч. ЧАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 5 ДО 8 КЛАС;

21.04.2016 г. – ЧЕТВЪРТЪК, ОТ 17:30ч. ЧАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 4 КЛАС;

МОЛИМ ЗА ВАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ ДАТИ!