Прием в ПК и първи клас за учебната 2017/2018 година

 

Училищни снимки

 

 

Необходими документи за записване на ученик в 1 клас:

1. Заявление до директора на училището;

2. Копие от акта за раждане на детето;

3. Удостоверение за завършена подготвителна група / представя се след 01.06.2017г./;

4. Медицински картон на детето.

 

* Забележка: Уважаеми родители, не се притеснявайте да задавате въпросите, които Ви вълнуват на посочените за контакт телефони.