ВАЖНО ВАЖНО ВАЖНО

 

                                          ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

За всички ученици- от Предучилищна група до 6 клас включително.

Във връзка с обявена от Столичната регионална здравна инспекция грипна епидемия в област София-град, Писмо с изх.№ РУО1-2212/25.01.2019г.

 

На Началника на РУО София-град и съгласно заповед № РД 09-536/25.01.2019г. на министъра на образованието и съгласно Заповед №РД 09-1708/29.08.2018 г ., е обявена

грипна Ваканция от 28.01 до 04. 02. 2019 г., а междусрочната ваканция е на 05.02.2019 г.

 ЗАНЯТИЯТА ЗАПОЧВАТ НА 06.02.2019 Г., С ДНЕВЕН РЕЖИМ И ПРОГРАМА ЗА ВТОРИ СРОК!
 

 

 

 

 

Please follow and like us: