За 09.01.2019 година

Уважаеми родители и ученици, във връзка с писмо на Столична регионална здравна инспекция, вх.№РУО1-339/07.01.2019 г. Ви уведомявам с прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология за потенциално замърсяване на въздуха с очаквани критични стойности на 09.01.2019 г., особено в часовете 10:00 – 12:00 ч.. С цел намаляване риска за здравето на децата и подрастващите, моля в този времеви диапазон учениците да ограничат излизането си на открито.

 

ОТ ДИРЕКТОРА