От благотворителния концерт

Получихме  готовите вносни бележки на имената на:

 

        Вивиан Валериева Костова
сметка :    BG37FINV15131722466 BIC FINV BGSF
и
      Вяра Любенова Юсева
БАНКА: ЦКБ АД Клон Възраждане 
BIC: CECBBGSF, IBAN: BG64 CECB 9790 40H8 2013 00

– двете деца, за които събирахме средства на благотворителния концерт по повод нашия патронен празник на 31.10.2018 година. Сумата която бе събрана благодарение на всички присъстващи бе 368 лева, като бе поделена по равно на двете деца. Сумите бяха  внесени по сметки от техните родители Цветелина Стефанова, и Любо Юсев.

 

 

 

 

Не забравяйте, че децата все още се нуждаят от нашата помощ, използвайте дадените сметки и дарете!

 

Please follow and like us: