Заключителна проява по проект “Твоят час”

 

Заключителна представителна изява по проект „Твоят час‘‘

 

        На 05.10.2018г. в Националния дворец на децата се проведе заключителната представителна изява по проект BG05M20P001-2.004 ,, Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)- ФАЗА 1 ‘‘ по оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж “ за училищата от област София – град.
           В рамките на заключителната изява в РУО – София- град бе открита изложба на ученици от 141. ОУ ,, Народни будители ‘‘ , с любезното съдействие на господин Пламен Стефанов и госпожа Наташа Атанасова – учители в училището. Те бяха наградени лично от госпожа Ваня Кастрева за участие в проекта.
           Гордеем се с нашите учители – професионалисти и с нашите талантливи ученици, които творят прекрасни продукти.

 

 

 

 

Please follow and like us: