Свидетелство за зрялост 2018

На 15.06.2018 г. пред Националната  библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ седмокласниците на 141 ОУ „Народни будители“ получиха свидетелствата си за завършено основно образование. Гости на празника бяха учители, родители и приятели на училището. Директорът д-р Нели Недялкова поздрави учениците и им пожела да продължат напред с устрем и вяра към новостите, които ги очакват,  уверено да вървят по избрания път и смело да следвате мечтите си!
Г-жа Недялкова призова седмокласниците с гордост да носят в душите си пламъка на 141 ОУ „Народните будители“, да бъдат упорити, за да открият своето житейско призвание и да запазят дълго искрените си и слънчеви усмивки.
На добър час скъпи деца!