ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ИЗЯВИ ПО ПРОЕКТ “УСПЕХ”

На 14.04.2015 г. в 141 ОУ „Народни будители“ се проведоха представителни изяви на 4 клуба по проект „Успех“:

  • „Съкровищница на детската литература“ с ръководител Мария Колева;
  • „Пиши с мен“ с ръководител Маргарита Василева;
  • „ Работилница за красиви неща“ с ръководител Татяна Андонова;
  • „Успяваме заедно – футбол“ с ръководител Владислав Янев.

Гости на представителните изяви бяха родители на учениците, деца от училището, колеги. Г-жа Маргарита Василева представи пред гостите първите два броя на училищния вестник  „БУДИЛНИКЪ”, богат на статии и снимки, отразяващи живота в 141 ОУ. Г-жа Мария Колева финализира работата на ръководения от нея клуб с училищен спектакъл – феерия от музика и стихове. Г-жа Татяна Андонова и учениците от клуб „Работилница за красиви неща“ ни зарадваха с изложба на сувенири и артикули, изработени от сръчните ръце на децата. Г-н Владислав Янев организира приятелски мач между отбора на 141 ОУ – ученици от 5, 6 и 7 клас и отбора на футболен клуб ,,Студена” – гр. Перник. Слънчевото време създаде настроение както на футболистите, така и на публиката.

Представителните изяви бяха един сериозен позитивен заряд за учениците и учителите в училището, които от сега дискутират теми за нови извънкласни занимания през следващата учебна година.

Благодарим на децата за труда, всеотдайността и старанието им при работата им в клубовете по проект „Успех“.